Vítame Vás na stránke Moliko Printing s.r.o.Sme ofsetová veľkoformátová tlačiareňpôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2007výroba filmov, platní, falcovanie, šitá väzba V1, lepená väzba V2...

Technológie

Sme jedna z mála tlačiarní, ktorá ešte aj v súčasnosti využíva technológiu CTF (computer-to-film), na ktorú využívame zariadenie od celosvetovej firmy AGFA. Vyvolávanie platní sa uskutočňuje na vyvolávacom automate od firmy AGFA.

Ofsetová tlač je najpoužívanejšou tlačovou technikou na svete. Je charakterizovaná vysokou kvalitou výstupov a nízkou nákladovosťou. V našej spoločnosti využívame hárkovú ofsetovú tlač, ktorú zabezpečujeme na japonských strojoch KOMORI PERFECTOR 44 a KOMORI PERFECTOR 40.

Vytlačené hárky dokážeme vo vlastnej réžii a na vlastných tlačiarenských zariadeniach ďalej spracovávať. Od kvality dokončovacieho spracovania a väzby závisí spokojnosť zákazníka, preto kladieme doraz na kvalitu pri každej technologickej operácii. V rámci dokončovacieho spracovania zabezpečujeme rezanie na veľkoformátovej rezačke DAEHO DYC – 1160, maximálny formát rezaného hárku je 1160x900, falcovanie na falcovacích strojoch MBO, kde vieme poskladať 16 stranové zložky a na falcovacom stroji HORIZON AFC 502.  Je veľmi dôležité, ako a čím budú hotové výrobky zviazané. Naša spoločnosť zabezpečuje toto spracovanie na linkách V1 od firmy Müller Martini a V2 od japonskej firmy Trade Mark, ktorá má 24 znášacích  staníc.

Horizon AFC 502
Daeho DYC 1160
Falcovačka MBO
Linka V2
Linka V1
KOMORI Perfector 40
KOMORI Perfector 44
AGFA Avatra 44XT

TECHNOLÓGIA CTF

Sme jedna z mála tlačiarní, ktorá ešte aj v súčasnosti využíva technológiu CTF (computer-to-film), na ktorú využívame zariadenie od celosvetovej firmy AGFA. Vyvolávanie platní sa uskutočňuje na vyvolávacom automate od firmy AGFA.